ไขข้อข้องใจ ลีสซิ่ง VS เช่าซื้อ ต่างกันอย่างไร?

ลีสซิ่ง และ เช่าซื้อแตกต่างกันอย่างไร

รับซื้อรถบนต์มือสอง

หลายๆคนหากกำลังมองหาซื้อรถมือสอง หรือ กำลังเปิดธุรกิจรับซื้อรถบนต์มือสองอาจกำลังสับสนระหว่างรถที่เช่าซื้อมา กับ รถที่ผ่านลีสซิ่ง ซึ่งสองอย่างนี้นั้นแตกต่างกันในส่วนเล็กเท่าั้นซึ่งดูผ่านๆอาจจะเหมือนกันเลยเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันพอสมควร อีกทั้งมักจะมีคำถามจากเจ้าของกิจการว่า ทำสัญญาแบบไหนถึงจะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้มากกว่ากัน วันนี้เราจะมาอธิบายว่าการเช่าซื้อ และ ลีสซิ่งนั้น แตกต่างกันอย่างไร และ แบบไหนมีประโยชน์ทางภาษีมากกว่า

เช่าซื้อ (Hire Purchase) คืออะไร

การเช่าซื้อนั้น คือ การซื้อที่มีลักษณะะคล้ายกับการซื้อสินค้าเงินผ่อน แต่ต่างกันตรงที่ว่า กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นยังไม่เป็นของเรา จนกว่าจะชำระค่าสินค้านั้นครบ กล่าวคือ จะมีการทำสัญญาหรือ ข้อตกลงระหว่างเรา และ ผู้ให้เช่าซื้อ ว่าจะมีการชำระค่าสินค้าเป็นงวด ๆ ตามจำนวนเงิน และ ระยะเวลาที่กำหนด โดยระหว่างนั้นเราสามารถนำสินค้า หรือ ทรัพย์สินนั้น มาใช้งานได้ก่อน แต่กรรมสิทธิ์ยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้อ จนกว่าจะจ่ายเงินครบ ตามสัญญาจึงจะโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์นั้นมาเป็นของเรา เช่น การเช่าซื้อรถยนต์ หรือจักรยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งบริษัทขายรถยนต์มือสองส่วนมากนิยมใช้วิธีนี้ในการชายรถ หากเปิดธุรกิจรับซื้อรถยนต์มือสองอาจจะต้องดูในจุดนี้ด้วย

หลักเกณฑ์ในการทำการทำสัญญาเช่าซื้อ

1.ผู้ให้เช่าซื้อต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จะให้เช่าเท่านั้น

2.ผู้ให้เช่ายินยอมให้ทรัพย์สินนั้นแก่ผู้เช่าในการใช้ประโยชน์

3.ผู้ให้เช่าให้สัญญาว่าจะขายทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้เช่า หรือ ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าจนกว่าผู้เช่าจะผ่อนสินค้าหมด

4.ผู้เช่าตกลงจะต้องชำระเงินค่าเช่าซื้อเป็นงวดๆ จนครบถ้วนตามที่ตกลง

5.สัญญาเช่าซื้อต้องทำเป็นหนังสือ โดยทั้งสองฝ่ายต้องลงลายมือชื่่อในสัญญาเท่านั้น

การลดหย่อนภาษีของการเช่าซื้อ

สัญญาเช่าซื้อนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้เนื่องจาก ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่เช่าซื้อสามารถ ใช้ได้ตั้งแต่เริ่มผ่อนชำระ โดยกิจการจะสามารถบันทึกค่าเสื่อมราคาต่อปีเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าซื้อรวมดอกเบี้ย เมื่อคำนวณออกมาแล้วแล้วจะต้องไม่เกินราคาที่จะต้องผ่อนชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นซึ่งสามารถบันทึกเป็นค่าเสื่อมราคารวมดอกเบี้ยจ่ายแต่ถ้าเทียบกับลีสซิ่งนั้นเช่าซื้อจะสามารถลดหย่อนภาษีได้น้อยกว่า ซึ่งหากเป็นเจ้าของกิจการรับซื้อรถยนต์มือสอง หรือ ขายรถยนต์มือสองอาจต้องดูจุดนี้ด้วย

ลีสซิ่ง (Leasing) คืออะไร

การลีสซิ่ง คือ สัญญาที่มีลักษณะคล้ายๆกับการเช่าซื้อแต่ เราจะต้องชำระค่างวดเป็นงวดๆตามจำนวนเงิน และ เวลาที่กำหนดในสัญญาเช่า ต่างกันตรงที่เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า เราสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อ ต่อสัญญาเช่า หรือ ว่าส่งคืนทรัพย์ให้กับผู้ให้เช่า ส่วนมากคนที่จะทำสัญญาสินเชื่อลักษณะนี้ มักจะเป็นบริษัท หรือ นิติบุคคลที่ต้องการเช่าทรัพย์สินที่มีราคาแพง หรือ เช่าสินทรัพย์ในปริมาณมาก เช่น เครื่องจักร รถยนต์ หรือ อาจเป็นการเช่าสินค้าที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น คอมพิวเตอร์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยส่วนใหญ่นิยมใช้ในหน่วยงานรัฐ และ บริษัทขนาดใหญ่ที่ไม่ต้องการผูกมัดตัวเองนั้นเอง

สัญญาลีสซิ่งมีด้วยกันกี่ประเภท

1.สัญญาเช่าลีสซิ่งดำเนินงาน (Operating Lease) ผู้เช่าจะถือว่าเงินที่จ่ายออกไปทุกเดือนนั้นเป็น “ค่าเช่า” และ กรรมสิทธิ์ ในสินทรัพย์นั้นไม่ได้เป็นของผู้เช่า แต่เป็นของเจ้าของกรรมสิทธิ์นั้นเอง

2.สัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) ผู้เช่าสามารถจะบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าเป็น “สินทรัพย์” ของบริษัท และ นำมาคำนวณ ค่าเสื่อมราคาในบัญชีได้

การลดหย่อนภาษีของลีสซิ่ง

สัญญาธุรกรรมลีสซิ่งนั้นมีลักษณะเป็นการเช่าระยะยาว โดยค่าเช่ารายเดือนจะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน แต่จะไม่สามารถหักค่าเสื่อมราคาได้ เนื่องจากการเช่าซื้อแบบลิสซิ่งนั้น กิจการยังไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินดังนั้น ลีสซิ่งจึงสามารถลดหย่อนภาษีได้มากกว่าการเช่าซื้อนั้นเอง

จากที่กล่าวมากทั้งหมดจะเห็นว่ารถมือสองในท้องตลาดนั้นมีทั้งแบบรถบริษัทที่ผ่านการลีสซิ่งมาซึ่งบริษัทรถยนต์ส่วนใหญ่จะนำมาปล่อยในตลาดมือสองต่อในราคาที่ถูก แต่ถ้าหากเป็นรถเช่าซื้อก็เหมือนรถบ้านทั่วไปที่บริษัทรถยนต์มักใช้สัญญาเช่าซื้อในการซื้อ ขาย รถ ดังนั้นหากต้องการซื้อรถยนต์มือสอง ควรดูที่จุดนี้ด้วย เพราะจะสามารถประเมินสภาพรถยนต์ได้เบื้องต้นว่าผ่านการใช้งานอย่างไรมาบ้างนั้นเอง แต่หากต้องการขายรถยนต์มือสอง หรือ มองหารถมือสองดีๆสักคันเราขอแนะนำเราขอแนะนำ one2one car ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมรถมือสองที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งหากต้องการขายรถยนต์มือสอง เราสามารถรับซื้อรถยนต์มือสอง รับซื้อรถบริษัท รับซื้อรถติดไฟแนนซ์ ของท่านได้อย่างรวดเร็วมีบริการช่างเข้าไปตรวจเช็ตสภาพรถถึงหน้างานอีกทั้งหากตกลงได้สามารถจ่ายเงินได้ทันที นั้นเอง จึงสามารถซื้อ และ ขายรถยนต์มือสองกับเราได้โดยตรงจึงมั่นใจว่าเรามีรถคุณภาพดีให้ท่านเลือกที่ผ่านการตรวจสอบทั้งคุณภาพมาแล้ว ไม่กรอไมล์ ไม่จมน้ำ และ สามารถเช็คประวัติรถว่าไม่มีสิ่งใดผิดปกติได้ อีกทั้งยังไม่มีการชนหนัก เราพร้อมให้คำปรึกษา อีกทั้งยังมีบริการจัดการเรื่องเอกสาร ไฟแนนซ์ ให้แก่ลูกค้าทั้งหมด จึงวางใจได้ว่าลุกค้าจะได้รับความสะดวกสบายสูงสุดนั้นเอง

 

สามารถติดต่อ one2one - car ศูนย์รับซื้อรถมือสอง รับซื้อรถบริษัท รับซื้อรถติดไฟแนนซ์ รับซื้อรถถึงบ้าน ดูรถถึงที่ฟรี 24 ชั่วโมง
สามารถให้คำปรึกษาแก่คุณได้ เพื่อความสะดวกและความสบายใจของตัวคุณเอง

Tel: 087-508-1444 | Email : one2onecar@gmail.com